Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální výzva Proof of Concept - GAMA 2

TA ČR v souvislosti se současnou pandemií COVID-19 mimořádně dává možnost zařadit do projektu PRE SEED fond II VŠB-Technické univerzity Ostrava (GAMA II) nové dílčí projekty zabývající se otázkou šíření koronaviru.

 • Máte-li zájem se této mimořádné výzvy zúčastnit, zašlete nám prosím do středy 1. 4. 2020 návrhy svých dílčích projektů minimálně ve formě stručného popisu záměru, délky realizace a částky potřebné k realizaci.
 • Celkové náklady dílčího projektu nejsou v tuto chvíli „zastropovány“, avšak celková dotace na tuto mimořádnou výzvu pro DP činí max. 6 970 tis Kč.
 • Délka řešení Dílčího projektu: min. 6 měsíců – max. do 12/2022
 • Na základě těchto informací vybere Rada pro komercializaci VŠB-TUO ty návrhy dílčích projektů, které budou mít možnost zpracovat plnou žádost. Návrhy zasílejte na adresu: michal.mokros@vsb.cz

Ve fázi  procesu komercializace nazvané Proof-of Concept nabízíme v současnosti spolupráci a podporu v rámci následujícího projektu a jeho pravidel.

PRE SEED fond II VŠB-Technické univerzity Ostrava
TA ČR GAMA 2 PP1
Sběr návrhů dílčích projektů (DP)
Řešitel projektu: Centrum podpory inovací VŠB-TUO
Doba realizace: 1/2020 – 12/2022
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Celkový rozpočet projektu: 14 840 000,- Kč

Délka řešení Dílčího projektu: min. 6 měsíců – max. do 12/2022

Výsledky III. kola sběru návrhů dílčích projektů.

Výsledky II. kola sběru návrhů dílčích projektů.

Výsledky I. kola sběru návrhů dílčích projektů.

Informace pro uchazeče jsou uvedeny níže.

Projekt a dílčí projekty se řídí podmínkami programu:

Řešiteli mohou být pouze osoby v pracovně právním vztahu s VŠB-TUO.
Příjmy z dílčích projektů jsou upraveny specifickými podmínkami.
Sběr návrhů dílčích projektů probíhá průběžně a výběr provádí Rada pro komercializaci VŠB TUO.
Návrhy zasílejte na e-mail: komercionalizace@vsb.cz

Zaměření a výstupy projektů

Předmětem dílčích projektů je ověření praktické využitelnosti předkladatelem vytipovaného výsledku aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s předpokládaným komerčním potenciálem.

Tematické oblasti zaměření dílčích projektů
 • Smart city
 • Industry 4.0
 • Aditivní výroby
Preferované výsledky
 • patent
 • patentová přihláška

Výsledky a výstupy dílčích  projektů však mohou být i typu:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Informace pro uchazeče a řešitele dílčích projektů:

Povinné dokumenty dílčích projektů:

 • Krycí list dílčího projektu - aktualizace 18.11.2019 – 2.2 novost výsledku/míra inovace
  • formulář pro sepsání DP
  • ke Krycímu listu musí být doložen jako přílohu podrobný rozpočet projektu (splnění kritéria  pro výběr DP  – „Rozpočet Dílčího projektu jasně rozlišuje jednotlivé náklady a zamýšlené zdroje financování“). Pokud podrobný rozpočet nebude součástí návrhu DP, budeme k jeho doplnění vyzývat. Lhůta k dopracování bude týden.
 • Vzor životopisu
  Předepsaná forma a struktura životopisu pro členy týmu – součást návrhu DP.
 • Závazky a povinnosti řešitele projektu

Kontaktní osoby

Projektový manažer

michal m

Michal Mokroš
+420 597 329 110
+420 731 663 327
michal.mokros@vsb.cz