Proof of Concept

Ve fázi  procesu komercializace nazvané Proof-of Concept nabízíme v současnosti spolupráci a podporu v rámci následujícího projektu a jeho pravidel.

PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava
TA ČR GAMA PP1
Sběr návrhů dílčích projektů (DP)
Řešitel projektu: Centrum podpory inovací VŠB-TUO
Doba realizace: 11/2014 – 08/2019
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR
Celkový rozpočet projektu: 20 993 300,- Kč
Průměrná alokace na Dílčí projekt: 750 000,- Kč

Projekt a dílčí projekty se řídí podmínkami programu:

Řešiteli mohou být pouze osoby v pracovně právním vztahu s VŠB-TUO.
Příjmy z dílčích projektů jsou upraveny specifickými podmínkami.
Sběr návrhů dílčích projektů probíhá průběžně a výběr provádí Rada pro komercializaci VŠB TUO.
Návrhy zasílejte na e-mail: komercionalizace@vsb.cz

Zaměření a výstupy projektů

Předmětem dílčích projektů je ověření praktické využitelnosti předkladatelem vytipovaného výsledku aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s předpokládaným komerčním potenciálem.

Tematické oblasti zaměření dílčích projektů
 • Smart city
 • Industry 4.0
 • Aditivní výroby
Preferované výsledky
 • patent
 • patentová přihláška

Výsledky a výstupy dílčích  projektů však mohou být i typu:

 • poloprovoz
 • ověřená technologie
 • užitný vzor
 • průmyslový vzor
 • prototyp
 • funkční vzorek
 • software

Informace pro uchazeče a řešitele dílčích projektů:

Kontaktní osoba