Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědcům, vynálezcům a akademikům nabízíme:

Potřebujete poradit s problematikou duševního vlastnictví? Chcete spolupracovat s firmou? Nebo se chystáte sami začít podnikat a rádi byste využili duševní vlastnictví univerzity? 

 • metodickou podporu od přihlášení zaměstnaneckého vynálezu přes zajištění adekvátní ochrany práv po zprávu portfolia duševního vlastnictví;
 • komunikaci s patentovými úřady příslušných zemí, komunikaci s externími patentovými kancelářemi;
 • odbornou spolupráci a projektové řízení v tzv. fázi Proof-of Concept, tzn. ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře.
 • metodickou pomoc při hledání vhodné formy pro uplatnění vynálezu v praxi nebo na trhu;
 • právní podporu při realizaci zvolené cesty komercializace;
 • vytipování potenciálního obchodního partnera či investora a podporu při obchodních jednáních;
Ochrana duševního vlastnictví

V oblasti ochrany duševního vlastnictví nabízíme metodickou podporu při ohlášení vynálezů a zajišťujeme jejich následnou ochranu. Pořádáme také vzdělávací akce v problematice ODV, organizujeme expertní konzultace, semináře, workshopy apod.

 • poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví 
 • zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu
 • administrativní a právní podpora původců vynálezů
 • spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • rozdělování výnosů z transferu technologií

Zjistěte více

Komercializace
 • vyhledávání komerčních partnerů pro smluvní výzkum
 • vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění smluvního výzkumu
 • vyjednávání a příprava smluv
 • podpora inovačního podnikání a vzniku spin-off firem
 • nabídka a prodej technologií a znalostí (vynálezy, know-how, software aj.) 

Zjistěte více

Proof of concept

Proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře.

Identifikuje prakticky využitelné výsledky výzkumu a vývoje vč. technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného produktu ve formě:

 • modelu
 • funkčního vzorku 
 • prototypu
 • vytvoření zkušební série
 • posouzení veškerých 

Zjistěte více

V roce 2020 bylo uděleno