Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
INFORMovaný region!!!

Projekt INFORMovaný region!!! č. LTI19004 je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu INTER-EXCELLENCE.

MSMT_logotyp_text_Pantone_cz_pruhledné_pozadí   logo programu CJ i AJ

O projektu

Mezinárodní projektová kancelář v rámci projektu INFORMovaný region!!! zajišťuje podpůrné služby pro zapojení výzkumných organizací Moravskoslezského kraje do aktivit ERA (Evropský výzkumný prostor) a dalších multilaterálních aktivit formou nepřímé podpory výzkumu a vývoje. Řešení projektu spočívá v aktivní podpoře výzkumných pracovníků při navazování a rozvíjení mezinárodní spolupráce, přípravě projektových žádostí a realizaci úspěšných projektů. Projekt se dále zaměřuje na propagaci vědeckých pracovišť a jejich infrastruktury a také prezentaci excelentních vědců a vědeckých týmů v kraji s cílem podpořit mezinárodní spolupráci.

Poskytovatel podpory: MŠMT

Doba řešení projektu: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2022

Řešitel projektu VŠB-TUO: Ing. Michal Pivko, Ph.D.

Služby

Podpora přípravy a realizace mezinárodních projektů

 • Informační, konzultační a asistenční služby
 • Propagace VaV pracovišť v MSK  pro mezinárodní spolupráci
 • Vzdělávání členů řešitelského týmu

Zvyšování kompetencí VaV pracovníků

 • Vzdělávací semináře a workshopy pro VaV pracovníky
 • Metodické materiály a příručky pro VaV pracovníky
Akce

Realizované

 • 9. 12. 2020 Zásady přípravy projektů do rámcového programu Horizont Evropa 2021-27
 • 22. 10. 2020 European Green Deal Call & Horizon Europe 2021-2027 Horizon Europe
 • 30. 9. 2020 Projektové řízení
 • 8. 9. 2020 Možnosti podpory v programech TA ČR
 • 7. 11. 2019 Seminář aktuální výzvy OP PIK
 • 8. 10. 2019 Seminář Vědecké publikování a Open science a Seminář
 • 11. 6. 2019 Seminář k programu COST a INTER – COST

Připravované

Pokud máte zájem dostávat oznámení o výzvách a připravovaných akcích napište e-mail s žádostí o zařazení do mailing listu.

Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Projekt Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

MSK logo barva

O projektu

Naše kancelář podporuje vědecko-výzkumné pracovníky v rámci projektu: Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Globálním cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zapojených výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vytvoření podmínek pro profesní mobilitu zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků.

 

Poskytovatel podpory: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Doba řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Řešitel projektu VŠB-TUO: Lubomír Baláš, BA (Hons)

Služby
 • Informační, konzultační a asistenční služby
 • Propagace VaV činností
 • Vzdělávání členů řešitelského týmu
 • Vzdělávací semináře a workshopy pro VaV pracovníky
Aktivity
 • Pravidelná informovanost v oblasti mezinárodních dotačních příležitostí
 • Navazování mezinárodní projektové spolupráce
 • Účast na mezinárodních projektových setkáních
 • Účast na mezinárodních B2B mítincích
 • Vzdělávaní a kooperace