V rámci mezinárodní spolupráce nabízíme

  • poskytování informací o programech podpory,
  • poradenství a Asistenci při přípravě projektů,
  • konzultace při realizaci mezinárodních projektů,
  • semináře k aktuálním výzvám,
  • asistenci při vyhledávání partnerů doma i v zahraničí.

Projekty

INFORMovaný region!!!

Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti VaV

Mezinárodní kancelář