Nabízíme:

  • Poskytování informací o programech podpory
  • Poradenství a asistenci při přípravě projektů
  • Konzultace při realizaci mezinárodních projektů
  • Semináře k aktuálním výzvám
  • Asistenci při vyhledávání partnerů doma i v zahraničí

Nabízíme:

  • Poskytování informací o programech podpory
  • Poradenství a asistenci při přípravě projektů
  • Konzultace při realizaci mezinárodních projektů
  • Semináře k aktuálním výzvám
  • Asistenci při vyhledávání partnerů doma i v zahraničí

Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Naše kancelář podporuje vědecko-výzkumné pracovníky v rámci projektu: Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje.

Globálním cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zapojených výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vytvoření podmínek pro profesní mobilitu zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků.

Poskytovatel podpory: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Doba řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Řešitel projektu VŠB-TUO: Ing. Kateřina Honajzrová

 

Participant Identification Code (PIC) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je založen a ověřen Evropskou komisí.

VŠB-TUO PIC: 999868144

logo_MSK

Mezinárodní kancelář