V rámci mezinárodní spolupráce nabízíme

  • poskytování informací o programech podpory,
  • poradenství a asistenci při přípravě projektů,
  • konzultace při realizaci mezinárodních projektů,
  • semináře k aktuálním výzvám,
  • asistenci při vyhledávání partnerů doma i v zahraničí.

Projekty - více informací

1)

Podporujeme pracovníky univerzity

2)

Připravujeme mezinárodní projekty

3)

Pomáháme realizovat projekty

4)

Zajišťujeme administrativu projektů

5)

Propagujeme univerzitní pracoviště

6)

Participant Identification Code (PIC) VŠB-TUO: 999868144

Mezinárodní kancelář