Centrum projektové podpory poskytuje následující služby:

Informační servis
 • aktuální dotační příležitosti 
 • tematické semináře
 • metodiky
Poskytování odborných konzultací
 • k projektovým námětům
 • při přípravě projektových žádostí
 • při realizaci podpořených projektů
Příprava projektových žádostí
 • k projektovým námětům
 • při přípravě projektových žádostí
 • při realizaci podpořených projektů
Realizace podpořených projektů
 • organizační zajištění
 • administrativní a finanční zajištění
 • reporting poskytovateli dotace

Projektová podpora