Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programy pro podnikatele

Centrum podpory inovací se zabývá šířením povědomí o evropských programech na podporu inovativních podniků. Pořádá semináře, workshopy za účasti předních odborníků a poskytuje individuální konzultace k přípravě žádostí.

Nástroje EIC pilot na podporu inovací a inovátorů mohou výrazně pomoci podnikům s realizací jejich  záměrů.

  • SME Instrument
  • Fast Track to Innovation

Mezinárodní programy spolupráce a iniciativy Evropské komise se rovněž zaměřují na podporu průmyslových podniků.

  • EUREKA
  • Eurostars2
SME INSTRUMENT

Pomáhá firmám překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením produktu na trh. Součástí podpory je i mentoring a koučing ze strany špičkových expertů. Podstatný je komerční potenciál inovace.

Pro koho:

Start-up, zavedená malá a střední firma v Evropě

Zaměření:

Fáze 1 Ověření studie proveditelnosti daného nápadu.

Fáze 2 Příprava inovace na mezinárodní trh.

Výše podpory a doba realizace:

Fáze 1 (od myšlenky ke konceptu): paušální částka 50 000 EUR, realizace 6 měsíců

Fáze 2 (první uvedení na trh): 0,5 - 2,5 milionu EUR, realizace 12-24 měsíců

Fáze 3 (komercionalizace): neexistuje přímá finanční podpora, pouze ve formě specifických služeb koučingu a mentoringu, podporou přístupu k nástrojům rizikového financování či podpůrným službám pro MSP (Business Acceleration Services).

 

V první a druhé fázi může podnik z dotace pokrýt až 70 % nákladů.

FAST TRACK TO INNOVATION

Podporuje rychlé zavádění inovací na trh formou mezinárodní spolupráce s většími technologickými firmami. Jedná se o opatření, které bude financovat projekty blízko trhu s ukončeným výzkumem a vývojem a které ještě nebyly komerčně nasazené. Určeno pro konsorcia převážně z průmyslu včetně velkých firem ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Podstatný je komerční potenciál inovace a její zavedení na trh nejpozději do 3 let od zahájení projektu.

Pro koho:

Konsorcium ze 3-5 partnerů

Zaměření:

Rychlý vstup inovací na trh.

Výše podpory a doba realizace: 

Max. 3 mil. EUR, realizace 36 měsíců

EUROSTARS

Program Eurostars  se zaměřuje na podporu znalostně – intenzivních malých a středních podniků provádějících vlastní výzkum. Tržně orientovaným mezinárodním výzkumným projektů pomáhá tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec. Výsledkem jsou pak inovativní technologie, produkty a služby s globálním potenciálem schopné prosadit se na světových trzích, na které musí být uvedeny do 2 let po skončení projektu. 

Program Eurostars2 a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA

Pro koho:

Konsorcia min. 2 podniků ze 2 členských států Eurostars. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace nebo startupy. Vedoucí partner konsorcia (tzv. R&D Performing SME“) musí investovat minimálně 10 % ročního obratu do výzkumu či vývoje a mít alespoň 10 % zaměstnanců činných v těchto aktivitách. Zároveň se musí na celkovém rozpočtu projektu podílet z více jak 50 %.

Výše podpory: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje českým účastníkům až 60 % z celkových nákladů do výše max. 3 milionů korun na jeden projekt ročně. Financování projektů Eurostars2 je společně prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu H2020 pro výzkum a vývoj.

Vouchery pro začínající podnikatele

Jsme součástí Start Up Community a jako takoví poskytujeme poradenství při přípravě žádostí o Start-up Voucher a Voucher pro začínající podnikatele.

Poskytovatelem finanční podpory je Moravskoslezský kraj. Dotace pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem podnikání. My vám pomůžeme s přípravou Business Canvas a jeho povinných součástí. Tedy indikativního rozpočtu a Lean Canvas při žádosti o Strat-up Voucher a indikativního rozpočtu při žádosti o Voucher pro začínající podnikatele. Neznamená to ale, že za vás žádost napíšeme! Pomocí konzultací vás povedeme správným směrem k vyplnění formulářů a také vám pomůžeme s přípravou na obhajobu žádosti při jejím hodnocení.

START UP VOUCHER

Podpora inovativních a škálovatelných produktů/služeb s potenciálem a ambicí stát se globálními.

Pro koho:
Podnikatel, který má IČ ne starší než 5 let

Výše podpory:
50 – 500 000 Kč

Podmínky realizace:
Preferovány jsou týmy, není oborově nijak omezeno, povinnou položkou žádosti je kouč (48 hodin konzultací s expertem), hodnocení je dvoukolové.

VOUCHER PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Pro začínající podnikatele, kteří mají potenciál a ambici stát se kvalitní regionální firmou. Je vhodný pro obvyklejší podnikatelské záměry v oblastech jako gastro, řemesla, služby...

Pro koho:
Podnikatel, který má IČ ne starší než 2 let

Výše podpory:
50 – 150 000 Kč

Podmínky a realizace:
Akceptováni jsou i jednotlivci, není oborově nijak omezeno, hodnocení je jednokolové.

Kontaktní osoby

Manažerka podpory podnikání

kučová

Kateřina Kučová
Tel.: +420 597 329 160
E-mail: katerina.kucova@vsb.cz

Koordinátorka Startup voucheru

jana muč

Tereza Mučková
Tel.: +420 597 329 215  
E-mail: tereza.muckova@vsb.cz