Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Centrum podpory inovací poskytuje studentům VŠB-TUO
 • studium volitelného předmětu START-UP PODNIKÁNÍ
 • stáže na CPI a praxe
 • konzultace bakalářských/diplomových prací
Volitelný předmět START-UP PODNIKÁNÍ

Cílem prakticky orientovaného volitelného předmětu je rozvíjet u studentů kreativní přístup k podnikání a podnikavosti. Předmět je postavený na týmové spolupráci při rozvíjení podnikatelského nápadu a jeho přerodu do reálného businessu. Právě proto je vhodný i pro mezifakultní týmy studentů.

Pro koho je předmět určen

 • EKF - povinně volitelný pro studenty 4. ročníku (1. ročník navazujícího magisterského studia), studijní obory Ekonomika podniku, Management, Marketing a obchod, Účetnictví a daně
 • FEI - volitelný pro studenty 5. ročníku (2. ročník navazujícího magisterského studia) 
 • FMT - volitelný pro studenty 4. ročníku (1. ročník navazujícího magisterského studia), studijní obor Ekonomika a management v průmyslu
 • FAST - volitelný pro studenty všech oborů
 • FBI - volitelný pro studenty všech oborů

Předmět si můžete opět zapsat v rámci zápisu předmětů v EDISONu pro letní semestr 2019/2020. Rozšíření možnosti zápisu pro další fakulty a obory připravujeme.

Zakončení předmětu

 • Předmět bude realizován formou cvičení s 80% povinnou účastí.
 • Zakončen bude týmovou nebo individuální prezentací semestrálního projektu.
Stáže a praxe

Získej odbornou praxi v Centru podpory inovací

Stáže umožní studentům stát se součástí týmu a společně pracovat na zajímavých projektech.

Během 7 let jsme vychovali bezmála 20 stážistků, z toho 3 se stali i našimi zaměstnanci a řada z nich díky stáži našla zajímavou práci.

Pro koho jsou stáže určeny

 • studentům VŠB-TUO
 • přihlásit se můžete z jakékoli fakulty
 • ročník studia nehraje roli

Co tím získáš?

 • praxi
 • kredity - Ekonomická fakulta VŠB-TUO
 • certifikát - ten se do CV hodí :-)

Zjistěte vice

Konzultace bakalářských/diplomových prací

Jsi studentem závěrečného ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia? Hledáš možnost konzultace tématu či náplně své bakalářské či diplomové práce zaměřené do oblasti rozvoje podnikání a podnikavosti? Stav se k nám na Centrum podpory inovací, poradíme Ti a nasměrujeme tím správným směrem.

12 důvodů, proč studovat předmět START-UP PODNIKÁNÍ

1)

Svěže vás protáhne světem startupového podnikání.

2)

Rozvine vaše kreativní myšlení směrem k podnikání.

3)

Pomůže vám nalézt a rozvinout osobní potenciál.

4)

Podněcuje k týmové spolupráci.

5)

Naučí vás, jak přetvořit nápad v reálný produkt či službu.

6)

Povedou vás lidé, které to baví…a s nimi to bude bavit i Vás.

7)

Těšit se můžete na zážitkové metody výuky.

8)

Do výuky jsou zapojeni úspěšní podnikatelé.

9)

Protože vaše starší spolužáky to prostě bavilo.

10)

Nejlepší nápady nezůstanou v šuplíku, ale mohou pokračovat v GREEN LIGHT

11)

Výuka mimo školní lavice přímo v Centru podpory inovací.

12)

Každý letní semestr jsme tady pro vás!

Kontaktní osoby

Metodik volitelného předmětu, konzultace závěrečných prací

kučová

Kateřina Kučová
Tel.: +420 597 329 160
E-mail: katerina.ku
cova@vsb.cz

Odborný garant volitelného předmětu

hanka š.

Hana Štverková
Tel.: +420 596 992 217
E-mail: hana.stverkova@vsb.cz

Garant volitelného předmětu

andy

Andrea Šimoníková
Tel.: +420 597 329 193
E-mail: andrea.simonikova@vsb.cz

Mentor

adam.

Jan Adam Plaček
Tel.: +420 731 552 258
E-mail: jan.adam.placek@vsb.cz

Jak předmět Start-up podnikání hodnotí sami studenti?

logolink_op_vvv_hor_barva_cz