Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Centrum podpory inovací poskytuje studentům VŠB-TUO
 • studium volitelného předmětu START-UP PODNIKÁNÍ
 • stáže a praxe
 • konzultace bakalářských/diplomových prací
Volitelný předmět START-UP PODNIKÁNÍ

Cílem prakticky orientovaného volitelného předmětu je rozvíjet u studentů kreativní přístup k podnikání a podnikavosti. Předmět je postavený na týmové spolupráci při rozvíjení podnikatelského nápadu a jeho přerodu do reálného businessu. Právě proto je vhodný i pro mezifakultní týmy studentů.

Pro koho je předmět určen

 • EKF - povinně volitelný pro studenty 4. ročníku (1. ročník navazujícího magisterského studia), studijní obory Ekonomika podniku, Management, Marketing a obchod, Účetnictví a daně
 • FEI - volitelný pro studenty 5. ročníku (2. ročník navazujícího magisterského studia) 
 • FMT - volitelný pro studenty 4. ročníku (1. ročník navazujícího magisterského studia), studijní obor Ekonomika a management v průmyslu
 • FAST - volitelný pro studenty všech oborů
 • FBI - volitelný pro studenty všech oborů
 • FS - povinně volitelný pro studenty bakalářského studia oboru Průmyslový design
 • HGF - povinně volitelný pro studenty 3. ročníku bakalářského studia oboru Geoinformatika

Předmět si můžete opět zapsat v rámci zápisu předmětů v EDISONu pro letní semestr 2021/2022. Rozšíření možnosti zápisu pro další obory připravujeme.

Zakončení předmětu

 • Předmět bude realizován formou cvičení s 80% povinnou účastí.
 • Zakončen bude týmovou nebo individuální prezentací semestrálního projektu.

Letos opět!

Můžete si zvolit alternativu a zapojit se jako člen týmu do startupového programu
Green Light a získat tak 4 kredity. Přihlašování do Green Lightu probíhá do 31.10.2021.

Stáže a praxe

Získej odbornou praxi v Centru podpory inovací

Stáže umožní studentům stát se součástí týmu a společně pracovat na zajímavých projektech.

Během 7 let jsme vychovali bezmála 20 stážistků, z toho 4 se stali i našimi zaměstnanci a řada z nich díky stáži našla zajímavou práci.

Pro koho jsou stáže určeny

 • studentům VŠB-TUO
 • přihlásit se můžete z jakékoli fakulty
 • ročník studia nehraje roli

Co tím získáš?

 • praxi
 • certifikát - ten se do CV hodí :-)

Zjistěte vice

Konzultace bakalářských/diplomových prací

Jsi studentem závěrečného ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia? Hledáš možnost konzultace tématu či náplně své bakalářské či diplomové práce zaměřené do oblasti rozvoje podnikání a podnikavosti? Stav se k nám na Centrum podpory inovací, poradíme Ti a nasměrujeme tím správným směrem.

12 důvodů, proč studovat předmět START-UP PODNIKÁNÍ

1)

Svěže vás protáhne světem startupového podnikání.

2)

Rozvine vaše kreativní myšlení směrem k podnikání.

3)

Pomůže vám nalézt a rozvinout osobní potenciál.

4)

Můžete využít alternativu - přihlásit se do startupového programu GREEN LIGHT 
a získat tak 4 kredity. 

5)

Naučí vás, jak přetvořit nápad v reálný produkt či službu.

6)

Podněcuje k týmové spolupráci.

7)

Těšit se můžete na zážitkové metody výuky.

8)

Do výuky jsou zapojeni úspěšní podnikatelé.

9)

Protože vaši starší spolužáci si to prostě užili.

10)

Povedou vás lidé, které to baví…a s nimi to bude bavit i Vás.

11)

Díky velkému zájmu výuka probíhá v aule VŠB-TUO.

12)

Každý letní semestr jsme tady pro vás!

Kontaktní osoby

Metodik volitelného předmětu, konzultace závěrečných prací

kučová

Kateřina Kučová
Tel.: +420 597 329 160
E-mail: katerina.ku
cova@vsb.cz

Odborný garant volitelného předmětu

hanka š.

Hana Štverková
Tel.: +420 596 992 217
E-mail: hana.stverkova@vsb.cz

Garant volitelného předmětu

andy

Andrea Šimoníková
Tel.: +420 597 329 193
E-mail: andrea.simonikova@vsb.cz

Mentor

adam.

Jan Adam Plaček
Tel.: +420 731 552 258
E-mail: jan.adam.placek@vsb.cz

Jak předmět Start-up podnikání hodnotí sami studenti?

logolink_op_vvv_hor_barva_cz