VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava CPI Centrum podpory inovací

Kancelář ředitelky Centra podpory inovací

Podpora podnikání a kariéry

Transfer technologií

Projektová podpora

Protolab