O nás

Centrum podpory inovací (CPI) je vysokoškolským pracovištěm VŠB-TUO. Je organizačně rozčleněno na Centrum projektové podpory, útvar Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu, útvar Podpory podnikání a kariéry a pracoviště aditivní výroby Protolab.

Vize CPI

"Pomáháme rozvíjet a uplatnit inovace v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikání."

Úspěchy roku 2017

Výroční zpráva Centra podpory inovací VŠB-TUO 2017

Chcete vědět co všechno se nám za loňský rok povedlo? 

Výroční zpráva Centra podpory inovací VŠB-TUO 2017

Chcete vědět co všechno se nám za loňský rok povedlo?