Výroční zpráva Centra podpory inovací VŠB-TUO 2017

Chcete vědět co všechno se nám za loňský rok povedlo? 

Výroční zpráva Centra podpory inovací VŠB-TUO 2017

Chcete vědět co všechno se nám za loňský rok povedlo?