OTVÍRÁME CESTU INOVACÍM

Výroční zpráva 2018:

Co vše se nám povedlo v loňském roce?

Z Podnikatelského inkubátoru jsme se vyvinuli do Centra podpory inovací.

Jsme tady již 10 let!

Víme jak ochránit vaše know-how

Na ochranu duševního vlatnictví a patentů máme "patent"!

Radíme, administrujeme, realizujeme, monitorujeme.

Centrum projektové podpory

Jsme tady i pro váš projekt!

Centrum podpory inovací VŠB - TU Ostrava

Je servisním pracovištěm Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Služby CPI jsou určené zaměstnancům VŠB-TUO, externím firmám, studentům i veřejnosti.

"Centrum podpory inovací VŠB-TUO fandí inovacím, pokroku a podnikání."