Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na rektorátu došlo na začátku ledna k organizačním změnám

Na rektorátu došlo na začátku ledna k organizačním změnám
Na rektorátních útvarech VŠB-TUO došlo začátkem roku 2022 k několika organizačním změnám. Ty reflektují vývoj univerzity, co do obsahu agend jednotlivých útvarů a také cíle stanovené ve Strategickém záměru VŠB-TUO pro období 2021+.

Došlo jak k centralizaci některých činností, tak i ke vzniku nových útvarů. Jednou z hlavních změn je zánik Centra podpory inovací jako jednotky. Jeho jednotlivé útvary ale zůstávají, u některých se mění jejich názvy. K jakým změnám tedy došlo?

Prorektor pro strategii a spolupráci:

  • Nové označení bývalého Prorektora pro komercionalizaci a spolupráci s průmyslem reflektuje změny v gesci tohoto prorektora, do které nově spadá i příprava strategických dokumentů nebo periodicky se opakujících zpráv, jako je například Výroční zpráva o činnosti. Zároveň spolupráce spadající do agendy prorektora se netýkají jen průmyslu, ale zahrnují také spolupráci se zástupci veřejného sektoru, neziskového sektoru a dalších „neprůmyslových“ institucí.
  • V rámci zániku Centra podpory inovací dochází také k úpravám jeho osamostatněných útvarů. Podnikání a kariéra se přejmenovává na Kariérní centrum (KC). Pod Centrum projektové podpory (CPP) nově spadají také projekty z Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) a Centralizované rozvojové projekty (CRP). Centrum transferu technologií (CTT) pak zůstává beze změny. Nově vznikl útvar Business centrum VŠB-TUO, které nahrazuje označení Podnikatelský inkubátor.

Prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu:

  • Nové označení bývalého prorektora pro rozvoj a investiční výstavbu reflektuje změny uvedené výše a zároveň nově zařazenou agendu útvaru Systém řízení kvality, který dosud spadal přímo pod rektora. Pod prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu spadá také Univerzitní muzeum a záležitosti týkající se společenské odpovědnosti univerzity.

Prorektor pro vědu a výzkum:

  • Na úseku prorektora se zřizují se zcela nová pracoviště Open Science & Vydavatelství, OS časopis, Fraunhofer Innovation Platform a Oddělení strategických analýz.

Kvestor:

  • Nově se zřizuje Útvar BIM.

2 otázky na prorektora pro strategii a spolupráci Igora Ivana:

Centrum podpory inovací zaniklo, zůstaly tři jeho útvary doplněné Business centrem VŠB-TUO. Z jakého důvodu k těmto změnám došlo?

Vznik Business centra VŠB-TUO a osamostatnění ostatních tří útvarů chápu jako krok k dalšímu rozvoji těchto pracovišť. Centrum podpory inovací udělalo pro univerzitu obrovský kus práce, za kterou stály tři fungující útvary, ale v posledních letech se stalo pouze skořápkou. Kariérní centrum, Centrum projektové podpory i Centrum transferu technologií dělají pro univerzitu skvělou práci a shodli jsme se, že je na čase tuto skořápku odložit. Nově vzniklé Business centrum VŠB-TUO, což je nové označení bývalého Podnikatelského inkubátoru a celé budovy, lépe vystihuje realitu a plány do budoucna, které zvažujeme. Aktuálně jde zejména o komerční pronájmy prostor podnikatelským subjektům a služby s ním spojené.

Jaká bude hlavní funkce Business centra VŠB-TUO a rozšíří se jeho agenda i do dalších oblastí?

V rámci strategie SMARAGD a připravovaného projektu REFRESH chceme do kampusu dostávat firmy, které jsou zaměřeny na vědu a výzkum v prioritních oblastech pro univerzitu, tedy se zaměřením na energetiku, IT, materiálové vědy a environmentální inženýrství. Toto jsme jasně definovali ve Strategickém záměru VŠB-TUO 2021+. V letošním roce chci univerzitě představit možnosti, které má v oblasti zakládání spin-off společností, a to zejména na praktických příkladech, které v České republice máme. V tomto všem bude hrát Business centrum VŠB-TUO klíčovou roli.

Vloženo: 14. 1. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
zpět na seznam