Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření COVID-19

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

Koronavirový semafor

Vzhledem ke krokům Vlády ČR a používané metodice, co do informování občanů o aktuální epidemiologické situaci související s výskytem nemoci covid19, VŠB-TUO také přistoupila k oznamování omezení pro jednotlivé části univerzity pomocí semaforu. Ten bude reagovat na nařízení a doporučení z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské hygienické stanice MSK atd. a bude pomocí škály 0 až 3 informovat o tom, jaká je situace na daných pracovištích. Cílem je pokud možno zamezit plošnému omezení provozu celé univerzity. Výskyt nemoci na jedné z externích fakult sídlících mimo kampus tak nemusí být důvodem pro uzavření celé univerzity a naopak. U jednotlivých „barev semaforu“ je pak také příkazem rektora stanoveno, co by měli studenti, zaměstnanci i externí příchozí do budov univerzity dodržovat.

Nad rámec Koronavirového semaforu VŠB-TUO je v platnosti toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které nařizuje od 18.9.2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve VŠECH vnitřních prostorách univerzity.

Mapa semaforu

Příkaz rektora

Informace pro studenty:

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na COVID-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje na https://uzivatel.vsb.cz/covid-19

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro zaměstnance: 

S účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazují nebo omezují akce tak, že se zakazují s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Pokud bude na akci ve vnitřních prostorách přítomno více než 100 osob, musí mít ochranu dýchacích cest.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Informace pro všechny:

Provoz vrátnic od 7. 9. 2020

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát   nonstop 24/7  
EKF „A“   nonstop 24/7  
FBI   nonstop 24/7  
FAST PVP   nonstop 24/7  
KP pracovní dny 5:30 - 22:00  
N pracovní dny 6:00 - 6:00  
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00  
UK pracovní dny 5:00 - 21:30  
GP pracovní dny 5:00 - 21:00  
Archiv Hladnov pracovní dny 5:30 - 22:00  
Stará Menza pracovní dny 5:30 - 22:00  
KTVS SH pracovní dny 5:30 - 22:00  
EKF „E“ pracovní dny 5:30 - 22:00  
Aula pracovní dny 5:00 - 21:30  
HARD pracovní dny 7:00 - 16:00 od 14. 9. autonomní režim
FAST „B“ pracovní dny 7:00 - 15:15  
FEI pracovní dny 5:00 - 21:30  
sobota 8:00 - 16:00  
IET pracovní dny 6:00 - 22:00  
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 19:30  

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Vloženo: 18. 9. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
zpět na seznam