Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

4 evropské patenty z Fakulty strojní | Úspěšný závěr roku 2019

4 evropské patenty z Fakulty strojní | Úspěšný závěr roku 2019
Velký úspěch slaví Fakulta strojní a její inovační technologie. Na konci roku 2019 byly VŠB-TUO uděleny 4 evropské patenty.

Velký úspěch slaví Fakulta strojní a její inovační technologie. Na konci roku 2019 byly VŠB-TUO uděleny 4 evropské patenty. 

Zařízení pro měření fyzikálních veličin sypkých hmot

Toto zařízení lze využít nejen pro bezdrátové snímání fyzikálních veličin, ale také k hledání výbušných podpovrchových systémů a záchranu lidských osob v krizových situacích. Na zařízení pracoval tým prof. Slívy z Fakulty strojní. O této technologii si můžete přečíst více v tomto článku

Upínací zařízení s přívodem kapaliny k vrtáku

Speciální zařízení ulehčuje nelehké vrtání hloubkových děr. Každé hloubkové vrtání vytváří nemalý problém - zahřívání a odpor díky tření. Naše technologie problémy redukuje a tím zvyšuje možnou hloubku vrtání a zároveň snižuje opotřebení vrtáku. Vše má celkový přínos ve zvýšení konkurenceschopnosti firem.Technologie vznikla díky týmu doc. Jany Petrů z Fakulty strojní.

Způsob řízení vibrací kluzných ložisek s piezoaktuátory

Jedinečný způsob umožňuje větší rozsah využití kluzkých ložisek v průmyslu. Díky větší rychlosti otáček hřídele, možnosti většího zatížení hřídele a celkově delší životnosti celého ložiskového ústrojí má technologie potenciál všude tam, kde valivá ložiska nemají dostatečnou živnost, únosnost nebo je potřebný větší rozsah otáček, než umožňují klasická valivá ložiska. Na technologii spolupracoval tým prof. Tůmy z Fakulty strojní. 

Zařízení pro měření clon jaderných reaktorů

Speciální metoda a zařízení pro měření clon jaderných reaktorů výrazně ulehčuje práci technikům jaderných elektráren. Pomáhá sledovat a ověřovat clony jaderných reaktorů i za velmi obtížných podmínek, které v systémech jaderného reaktoru panují. Velkou výhodou je automatické měření oproti dosud užívanému mechanickému. Zařízení tímto umožňuje efektivnější provoz jaderného reaktoru, eliminuje případné negativní vlivy spojené se zanesením clon a snižuje nutnost pobytu techniků v radioaktivním prostředí. Na zařízení se podílel tým Ing. Davida Fojtíka, Ph.D. z Fakulty strojní. 

Výsledky ze zahraničí jsou pro nás významné a také výjimečné. A my věříme, že rok 2020 přinese další, neméně kvalitní výsledky jako rok předchozí. 

Vloženo: 7. 1. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9700 - Centrum podpory inovací
zpět na seznam