Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2020!

Další spolupráce podchycena | Vznikla rámcová smlouva o spolupráci se společností Veolia Energie ČR, a.s.

Další spolupráce podchycena | Vznikla rámcová smlouva o spolupráci se společností Veolia Energie ČR, a.s.
Ve středu 9.10.2019 podepsal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., a personální manažerka, Ing. Lenka Kviatkovská za společnost Veolia Energie ČR, a.s., rámcovou smlouvu podchycující dlouhodobou spolupráci mezi oběma subjekty.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie a je součástí skupiny Veolia, která v České republice patří k nejvýznamnějším poskytovatelům vodohospodářských, energetických a odpadových služeb. Mezi oboustranné výhody spolupráce se řadí např. výuka zaměřená na konkrétnější témata, zapojení odborníků z praxe do výuky, věcnější témata pro bakalářské práce studentů, řešení aktuálních problémů a témat pomocí výzkumu a vývoje, příležitost pro větší praxi studentů v průmyslových oborech, jejich následnou pracovní pozici a tím lepší uplatnění na trhu práce.

Univerzita je v oblasti spolupráce s průmyslem a ve snahách o komercializaci výsledků vědecké a výzkumné činnosti v současnosti velmi aktivní zejména na úrovni smluvní spolupráce fakult a center s regionálními podniky. Vyplývá to z cílů dlouhodobého strategického záměru univerzity. Spolupráci s průmyslem a praxí chápe VŠB – Technická univerzita Ostrava jako zásadní součást univerzitního vzdělávání.

Obě strany tímto získávají mnoho příležitostí např. v podpoře všestranného rozvoje nadaných studentů univerzity, v realizaci odborných stáží, ale zejména příležitosti pro výměnu zkušeností, znalostí a spolupráci na potenciálních budoucích společných projektech.

Příkladem již realizované vzájemné spolupráce obou partnerů je např. řešení problematiky energetického využití kalů z čistíren odpadních vod. Cílem této spolupráce bylo nalezení a odzkoušení vhodných technologií umožňujících termické využití a ekologickou likvidaci čistírenských kalů v energetických zařízeních společnosti Veolia. Tato aktivita je realizována s Centrem ENET.

 

Vloženo: 14. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
zpět na seznam