Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2020!

Zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích

Zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích
Na VŠB-TUO vznikla zcela nová metoda a zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích. Tato technologie umožňuje dohledat osoby například při závalu zeminou, v případě laviny, zemětřesení nebo dohledání oběti únosu v zástavbě. Stojí za ní výzkumný tým z Katedry telekomunikační techniky FEI, pod vedením Ing. Martina Tomise, Ph.D.

Na VŠB-TUO vznikla zcela nová metoda a zařízení pro vyhledávání osob v krizových situacích. Tato technologie umožňuje dohledat osoby například při závalu zeminou,  v případě laviny, zemětřesení nebo dohledání oběti únosu v zástavbě. Stojí za ní výzkumný tým z Katedry telekomunikační techniky FEI, pod vedením Ing. Martina Tomise, Ph.D.

Toto řešení je jedinečné v tom, že není potřeba hledanou osobu předem označit, jako je tomu u komerčně používaných řešení jako např. v případě lyžařů systém Recco, což je pasivní rádiový senzor s velmi omezeným dosahem, umístěný přímo od výrobce v oblečení.

V případě krizové situace nelze oběť předem označit, zároveň je ji ale potřeba velmi rychle dohledat. Jako řešení se nabízí využití široce dostupných mobilních telefonů. Vyvinutá metoda a zařízení umožňují narušit bezdrátovou komunikaci mobilního telefonu hledané osoby a všech ostatních osob v prohledávané oblasti se sítí mobilního operátora. Pomocí vynucené komunikace s mobilním telefonem, lze dohledat konkrétní hledanou osobu, a to na několikanásobně větší vzdálenost než je tomu u stávajících řešení.

Toto řešení funguje i v případech, při kterých dojde k přerušení či výpadku spojení mezi mobilním telefonem se sítí mobilního operátora (hledání osob zapadlých např. pod lavinou nebo v podzemních či jeskynních prostorách, v případě poruchy základnových stanic mobilních operátorů apod.). Mobilní telefon může být navíc i poškozený, ale dokud funguje jeho vysokofrekvenční část, je možné telefon za pomocí vyvinuté zaměřovací metody lokalizovat i bez funkční mobilní sítě. Vyvinutá metoda a zařízení dále umožňuje prozvonit mobilní telefon za účelem zpřesnění lokalizace nebo přímo komunikovat s hledanou osobou, a to i v případě kdy nefunguje mobilní síť.

Zaměřovač se skládá ze softwarové části a vysokofrekvenční zaměřovací části. Pro zaměřování ze vzduchu lze využít i dron, což značně zvyšuje dosah a zlepšuje přesnost zaměřování. Celé zařízení je mobilní a dá se využít i v těžko přístupném terénu.

Vyvinutý model zaměřovače je plně funkční a byl již několikrát otestován. Pro vývoj koncového produktu, zahájení sériové výroby a nasazení do provozu hledá výzkumný tým momentálně obchodního partnera. Tato nová, patentem chráněná metoda najde využití zejména u složek integrovaného záchranného systému, jakými jsou Hasičský záchranný sbor ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby či Policie ČR, vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory a ostatní záchranné sbory.

 

„Při vývoji byl využit program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky , PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava, reg. č. TG01010137. Útvar Komercializace vědy a výzkumu Centra podpory inovací významně spolupracoval na ochraně duševního vlastnictví, při projektovém řízení projektu a je připraven spolupracovat na samotné komercializaci technologie a případné právní podpoře.“

Vloženo: 28. 2. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9701 - Ředitelství CPI
zpět na seznam