Apple Juice Meeting:

Jak budovat brand

27. 6. 2019, 16:00 - 18:00, CPI

Jak úspěšně budovat vaši značku v době performance marketingu?

Výroční zpráva 2018:

Co vše se nám povedlo v loňském roce?

Z Podnikatelského inkubátoru jsme se vyvinuli do Centra podpory inovací.

Jsme tady již 10 let!

Pronájmy prostor

Potřebujete zasedací nebo jednací místnost?

Nabízíme 5 plně vybavených zasedaček.

Víme jak ochránit vaše know-how

Na ochranu duševního vlatnictví a patentů máme "patent"!

Centrum podpory inovací VŠB - TU Ostrava

Je servisním pracovištěm Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Služby CPI jsou určené zaměstnancům VŠB-TUO, externím firmám, studentům i veřejnosti.

"Centrum podpory inovací VŠB-TUO fandí inovacím, pokroku a podnikání."