slideslideslide

Marketing a komunikace

Pomůžeme vám nalézt vhodnou marketingovou koncepci jak uplatnit výrobek nebo službu na trhu.

Analyzujeme vaši marketingovou situaci. V týmu s konzultantem, popř. odborníkem z poradenské firmy a klíčovými osobami vaší společnosti budeme rozebírat hlavní aspekty úspěšnosti produktu firmy na trhu, cílovou skupinu, vhodné způsoby komunikace. Nalezneme hlavní cesty a doporučíme priority, kam investovat v oblasti marketingu a stanovíme požadovaný rozpočet na realizaci marketingu. Společně budeme diskutovat, zda je vhodné či nutné investovat do výzkumu trhu.

Závěrečná zpráva bude obsahovat výsledky vyhodnocení analýz, vyvození závěrů z nich a marketingovou strategii rozvedenou až do taktických plánů.

V souladu s marketingovou strategií vám pomůžeme vytvořit koncepci komunikace pro efektivní oslovení cílové skupiny vašich produktů a služeb založenou na základních vizuálních prvcích komunikace (brand identity).