slideslideslide

Komercionalizace

Pomůžeme najít optimální cestu, jak komerčně zužitkovat vaši myšlenku.

Poskytneme informace o formách a způsobech komercializace předmětu průmyslového duševního vlastnictví a analyzujeme způsoby komercializace dle vašich potřeb a preferencí. Zprostředkujeme analýzu trhu, protože poptávka potenciálních zákazníků na trhu je rozhodujícím atributem komerčního úspěchu.

Poskytneme vybrané údaje z databáze kontaktů vhodných obchodních, technologických partnerů, investorů a institucí a také vzory potřebných smluv (smlouva o dílo, kupní smlouva, licenční smlouva, smlouva o zachování mlčenlivosti, atd.).

V případě potřeby vás můžeme zastupovat při jednání s obchodními partnery.

Cena našich služeb „Komercializace“ se bude tvořit na základě dohody a rozsahu použití jednotlivých služeb. Cena balíčku nezahrnuje cenu případného externího poradce.

Více informací zde.