slideslideslide

Jak získat kancelář v Podnikatelském inkubátoru

Máte-li zájem vstoupit do podnikatelského inkubátoru, kontaktujte nás a domluvte si s námi informační schůzku.

tel.:        +420 597 329 010, +420 597 329 193
mobil:     +420 731 663 328
e-mail:    inkubator@vsb.cz

Na této schůzce vás provedeme našimi prostory, vše vám ukážeme a vysvětlíme. V rámci schůzky se seznámíme s vaším projektem (detailnější informace, co bychom chtěli vědět, se dozvíte v dokumentu „Osnova strukturovaného pohovoru pro uchazeče o vstup do Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava“)

Podnikatelský inkubátor nabízí zájemcům o vstup dva programy:

PRIORITNÍ PRONÁJEM je zaměřen na studenty, zaměstnance VŠ a začínající inovativní podnikatele s historií maximálně 5 let od data zápisu do obchodního rejstříku nebo data získání živnostenského listu a studenty. V rámci programu je poskytována sleva na nájmu jako přímá podpora de-minimis.
Maximální doba účasti v programu PRIORITNÍ PRONÁJEM je časově omezena na 5 let. Po tuto dobu dochází k pravidelným setkáním žadatele a odpovědného pracovníka CPI (konzultanta) 1 x měsíčně. Konzultace mají za cíl monitorovat vývoj společnosti a rozvíjet tak vzájemnou spolupráci.
Délka přijímacího procesu trvá 5 až 10 pracovních dní a odvíjí se od připravenosti žadatele o vstup a kvality předložení požadovaných dokumentů.

 • Program PRIORITNÍ PRONÁJEM nabízí:
  • zvýhodněné nájemné pro začínající podnikatele (poskytováno v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. Věst. L352, 24.12.2013, s.1)
  • přidělení osobního konzultanta,
  • využivání zasedací a seminární místnosti 2 hodiny/měsíc k nekomerčním účelům,
  • propagaci firmy na akcích pořádaných PI, a to formou distribuce propagačních materiálů.

Účastí v programu PRIORITNÍ PRONÁJEM se zavazuji poskytovat Centru podpory inovací VŠB-TU Ostrava pravidelně 1x ročně (k datu 30. 4. daného roku; při zpracování účetní závěrky daňovým poradcem mohou být některé informace zaslány dodatečně k datu 31. 7. daného roku) vyplněním evaluačního formuláře následující informace:

 • počet zaměstnanců k datu 31. 12. předchozího roku – FTE za rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • počet zaměstnanců k datu 31. 12. předchozího roku – fyzicky za rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • nově vytvořená místa v předchozím kalendářním roce (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • obrat za předchozí kalendářní rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • realizovaná a budoucí spolupráce s VŠB-TU Ostrava.

Požadované dokumenty:

PRONÁJEM je zaměřen na inovativní podnikatele s historií delší než 5 let od data zápisu do obchodního rejstříku nebo data získání živnostenského listu.
Po dobu účasti v programu PRONÁJEM dochází k pravidelným setkáním žadatele a odpovědného pracovníka CPI (konzultanta) 1 x za čtvrt roku. Konzultace mají za cíl monitorovat vývoj společnosti a rozvíjet tak vzájemnou spolupráci.

Délka přijímacího procesu trvá 5 až 10 pracovních dní a odvíjí se od připravenosti žadatele o vstup
a kvality předložení požadovaných dokumentů.

Účastí v programu PRONÁJEM se zavazuji poskytovat Centru podpory inovací VŠB-TU Ostrava pravidelně 1x ročně (k datu 30. 4. daného roku; při zpracování účetní závěrky daňovým poradcem mohou být některé informace zaslány dodatečně k datu 31. 7. daného roku) vyplněním evaluačního formuláře následující informace:

 • počet zaměstnanců k datu 31. 12. předchozího roku – FTE za rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • počet zaměstnanců k datu 31. 12. předchozího roku – fyzicky za rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • nově vytvořená místa v předchozím kalendářním roce (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • obrat za předchozí kalendářní rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
 • realizovaná a budoucí spolupráce s VŠB-TU Ostrava.

Požadované dokumenty:

Naším nájemcem se stává ten, kdo splní kritéria vstupu a zároveň úspěšně absolvuje přijímací proces dle zvoleného programu.

O přijetí do podnikatelského inkubátoru rozhoduje „Rada Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava“. Po ohodnocení a schválení zaslaných dokumentů, je žadatel o vstup vyrozuměn o rozhodnutí rektora VŠB-TU Ostrava o přijetí či zamítnutí vstupu.

Po schválení vstupu žadatele o přijetí do podnikatelského inkubátoru přichází na řadu podpis „Nájemní smlouvy“. Ta je uzavírána na dobu určitou – 12 až 36 měsíců.

Užitečné informace ke stažení.