slideslideslide

Jak získat kancelář v Podnikatelském inkubátoru

Máte-li zájem vstoupit do podnikatelského inkubátoru, kontaktujte nás a domluvte si s námi informační schůzku.

tel.:        +420 597 329 174, +420 597 329 193
e-mail:    inkubator@vsb.cz

Na této schůzce vás provedeme našimi prostory, vše vám ukážeme a vysvětlíme. V rámci schůzky se seznámíme s vaším projektem (detailnější informace, co bychom chtěli vědět, se dozvíte v dokumentu „Osnova strukturovaného pohovoru pro uchazeče o vstup do Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava“)

Podnikatelský inkubátor nabízí zájemcům:

PRONÁJEM je zaměřen na inovativní podnikatele s historií delší než 5 let od data zápisu do obchodního rejstříku nebo data získání živnostenského listu.
Po dobu účasti v programu PRONÁJEM dochází k pravidelným setkáním žadatele a odpovědného pracovníka CPI (konzultanta) 1 x za čtvrt roku. Konzultace mají za cíl monitorovat vývoj společnosti a rozvíjet tak vzájemnou spolupráci.

Délka přijímacího procesu trvá 5 až 10 pracovních dní a odvíjí se od připravenosti žadatele o vstup
a kvality předložení požadovaných dokumentů.

Účastí v programu PRONÁJEM se zavazuji poskytovat Centru podpory inovací VŠB-TU Ostrava pravidelně 1x ročně (k datu 30. 4. daného roku; při zpracování účetní závěrky daňovým poradcem mohou být některé informace zaslány dodatečně k datu 31. 7. daného roku) vyplněním evaluačního formuláře následující informace:

  • počet zaměstnanců k datu 31. 12. předchozího roku – FTE za rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
  • počet zaměstnanců k datu 31. 12. předchozího roku – fyzicky za rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
  • nově vytvořená místa v předchozím kalendářním roce (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
  • obrat za předchozí kalendářní rok (nebo za příslušné měsíce, po které firma sídlila v PI);
  • realizovaná a budoucí spolupráce s VŠB-TU Ostrava.

Požadované dokumenty:

Naším nájemcem se stává ten, kdo splní kritéria vstupu a zároveň úspěšně absolvuje přijímací proces dle zvoleného programu.

O přijetí do podnikatelského inkubátoru rozhoduje „Rada Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava“. Po ohodnocení a schválení zaslaných dokumentů, je žadatel o vstup vyrozuměn o rozhodnutí rektora VŠB-TU Ostrava o přijetí či zamítnutí vstupu.

Po schválení vstupu žadatele o přijetí do podnikatelského inkubátoru přichází na řadu podpis „Nájemní smlouvy“. Ta je uzavírána na dobu určitou – 12 až 36 měsíců.

Užitečné informace ke stažení.