slideslideslide

Projekty

Útvar Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu zastřešuje několik centralizovaných projektů na podporu komercializace výstupů VaV na VŠB-TUO. Jedná se o tyto projekty:

V současnosti probíhá průběžný sběr návrhů dílčích projektů PP1 GAMA, TAČR.