slideslide

Služby CPP

Služby Centra projektové podpory poskytované pracovníkům a studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava naleznete v sekci O nás.

Zájemcům z řad odborné veřejnosti (např. základní a střední školy, výzkumné organizace, podniky) nabízíme následující služby: