slideslide

Mezinárodní spolupráce

Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit nabízí služby

Regionální kontaktní organizace v oblasti mezinárodních projektů:

 • Poskytování a šíření informací o mezinárodních dotačních programech a aktuálních výzvách (web, zasílání informací zájemcům e-mailem, články v tisku, prezentace na seminářích …)
 • Poskytování individuálních konzultací, včetně asistenčních služeb při přípravě projektových žádostí i během realizace projektů
 • Pomoc při vyhledávání partnerů pro projekty
 • Informační semináře a odborné workshopy (i na poptávku)

Newsletter RKO

 EURAXESS Centra v oblasti mezinárodních mobilit:

 • Poradenství v oblasti zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků
 • Poradenství a asistence zahraničnímu vědci při plnění vstupních a pobytových podmínek
 • Informace o praktických aspektech života v ČR (sociální zabezpečení, zdravotní péče, ubytování, zdaňování příjmu, školství, doprava, volný čas …)
 • Socio-kulturní semináře pro zahraniční vědecké pracovníky a jejich rodiny, kurzy českého jazyka a semináře pro personalisty informující o problematice zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků

 

Naše kancelář podporuje vědecko-výzkumné pracovníky v rámci projektu: Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji (č. LE14009). Globálním cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zapojených výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vytvoření podmínek pro profesní mobilitu zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků. Projekt svými aktivitami navazuje na činnost Regionální kontaktní organizace pro 7. Rámcový program v Moravskoslezském kraji (RKO-MSK) a projekt EURAXESS ČR.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doba řešení projektu: 05/2014 – 12/2017

Řešitel projektu VŠB-TUO:
Ing. Richard Sladký

Spoluřešitel projektu za OU v Ostravě:
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Spoluřešitel projektu za SLU v Opavě:
Mgr. Yvona Kaniová

Kontakty

Ing. Michal Pivko, Ph.D.
Tel.: +420 597 329 099
E-mail: michal.pivko@vsb.cz
Kancelář PI 225

 • Specializace: H2020, Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS), Visegradský Fond, Interreg Central Europe, COSME, Erasmus+

Mgr. Tereza Benešová
Tel.: +420 597 329 196
E-mail: tereza.benesova@vsb.cz
Kancelář PI 227

 • Specializace: H2020, Interreg Central Europe, COSME, Erasmus+

Mgr. Petra Klapuchová, Ph.D.
Tel.: +420 597 323 716
E-mail: petra.klapuchova@vsb.cz
Kancelář C 110

 • Specializace: EURAXESS, ranking

Obecné dotazy k mezinárodním dotačním titulům pište na rko-msk@vsb.cz a dotazy z oblasti mobilit směřujte na euraxess@vsb.cz