slideslide

Kontakty

Lubomír Baláš
Vedoucí útvaru Centrum projektové podpory

Tel.:+420 597 329 113
E-mail: lubomir.balas@vsb.cz
Kancelář PI 216
Content item Ing. Tereza Divecká
Pověřena zastupováním vedoucího útvaru Centrum projektové podpory

Tel.:+420 597 329 016
E-mail: tereza.divecka@vsb.cz
Kancelář PI 221
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • EUREKA, EUREKA CZ, EUROSTARS, LIFE, COST, COST CZ
Darina Cihlářová
Tel.: +420 597 329 020
E-mail: darina.cihlarova@vsb.cz
Kancelář PI 215
 • Asistentka útvaru Centrum projektové podpory
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Ing. Dana Ambrozková
tel.: +42 597 329 014
E-mail: dana.ambrozkova@vsb.cz
Kancelář PI 220
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Mgr. Tereza Benešová, Ph.D.
Tel.:+420 597 329 196
E-mail: tereza.benesova@vsb.cz
Kancelář PI 227
 • Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
 • OP Zaměstnanost
 • H2020 – Science with and for society
Content item Ing. Lukáš Čadan
Tel.:+420 597 329 153
E-mail: lukas.cadan@vsb.cz
Kancelář PI 214
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávánÍ
Mgr. Bohuslava Dostálová
Tel.:+420 597 329 132
E-mail: bohuslava.dostalova@vsb.cz
Kancelář PI 222
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Erasmus+
Content item Ing. Pavlína Gáliková
Tel.:+420 597 329 142
E-mail: pavlina.galikova@vsb.cz
Kancelář PI 119
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Ing. Marcela Haluzová
Tel.:+420 597 329 192
E-mail: marcela.haluzova@vsb.cz
Kancelář PI 221
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Content item Ing. Lucie Hellerová
tel.: +420597329 115
E-mail: lucie.hellerova@vsb.cz
Kancelář PI 220
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Ing. David Hibler
Tel.:+420 597 329 083
E-mail: david.hibler@vsb.cz
Kancelář PI 225
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Content item Ing. Miroslav Jílek
Tel.:+420 597 329 131
E-mail: miroslav.jilek@vsb.cz
Kancelář PI 214
 • Specialista veřejných zakázek
Content item Ing. Eva Kluzová
Tel.:+420 597 329 135
E-mail: eva.kluzova@vsb.cz
Kancelář PI 227
 • Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – Projekt udržitelnosti (MŠMT ČR Národní program udržitelnosti I – LO)
 • Udržitelnost projektů OP VaVpI
 • Interreg V-A Přeshraniční spolupráce – CZ-Polsko, CZ-Slovensko
 • Mezinárodní projekty (Horizont 2020, Erasmus+)
 • Mezinárodní Visegrádský fond
Content item Ing. Petra Kvapulinská
Tel.:+420 597 329 112
E-mail: petra.kvapulinska@vsb.cz
Kancelář PI 220
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Technologická agentura ČR – program GAMA
 • TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu
Content item Ing. Zuzana Lidmilová
Tel.:+420 597 329 163
E-mail: zuzana.lidmilova@vsb.cz
Kancelář PI 220
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Bc. Andrea Marková
Tel.: +420 597 329 201
E-mail: andrea.markova@vsb.cz
Kancelář PI 222
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mgr. Klára Martišovská
Tel.: +420 597 329 073
E-mail: klara.martisovska@vsb.cz
Kancelář PI 225
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Ing. Jaroslava Pašíková
Tel.: +420 597 329 151
E-mail: jaroslava.pasikova@vsb.cz
Kancelář PI 222
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Ing. Michal Pivko, Ph.D.
Tel.: +420 597 329 099
E-mail: michal.pivko@vsb.cz
Kancelář PI 227
 • Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
 • Horizon 2020
 • Erasmus+
 • Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
 • National Science Foundation (NSF)
 • Central Europe
 • Interreg IVC
 • Danube
 • NATO
Content item Ing. Tamara Sanitráková
Tel.:+420 597 329 150
E-mail: tamara.sanitrakova@vsb.cz
Kancelář PI 225
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Content item Ing. Richard Sladký
Tel.: +420 602 422 873
E-mail: richard.sladky@vsb.cz
 1. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ing. Jiří Vatral
Tel.: +420 597 329 088
E-mail: jiri.vatral@vsb.cz
Kancelář PI 227
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Kontakty VŠB-TUO na pracovníky útvaru CPP: zde.