slideslide

Infrastrukturní podpora vzdělávací činnosti HGF a KJ VŠB-TUO

Content item

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002507
Název projektu EN: Infrastructural Support of Education Activities at HGF and KJ VSB-TUO
Poskytovatel dotace: MŠMT
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2019
Celkové náklady projektu: 15 786 717 Kč
Příspěvek Evropské unie: 13 418 709,45 Kč

O PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Hornicko-geologické fakulty (HGF) a Katedry jazyků VŠB-TUO prostřednictvím doplnění vybavení k zajištění kvalitní výuky v Bc. a Mgr. studijních programech HGF a pro zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí pracovníků VŠB-TUO v rámci aktivity KA2 (Modernizace výuky) plánované v rámci komplementárního projektu Technika pro budoucnost (předložený v rámci výzvy 02_16_015).

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury HGF VŠB-TUO za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zvýšení kompetencí studentů pro praxi a zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí VŠ pracovníků VŠB-TUO v oblasti jazykových kompetencí pro zajištění výuky v cizích jazycích. Pořizovaná infrastruktura má návaznost na aktivity (KA2, KA3) obsažené v komplementárním projektu „Technika pro budoucnost“ předloženém v rámci výzvy 02_16_015 OP VVV a na ESF aktivity minulého programovacího období. Svým cílem projekt reaguje na potřeby a problémy v oblasti nedostatečného infrastrukturního zabezpečení vzdělávacích aktivit dle požadavků trhu práce, zvýšení kvalifikace a pedagogických kompetencí VŠ pracovníků a zvýšení zájmu studentů o studium technických oborů.

Cílový stav po realizaci projektu: HGF a KJ budou disponovat nově pořízeným a zprovozněným vybavením, které bude využíváno především v rámci aktivit komplementárního projektu „Technika pro budoucnost“ pro vzdělávání především v nových a modernizovaných studijních programech a pro zvyšování kvalifikace pracovníků VŠB-TUO.

Kontaktní osoby

Řešitel projektu
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Tel.: +420 597 323 550
E-mail: igor.ivan@vsb.cz

Projektový manažer
Ing. Pavlína Gáliková
Tel.: +420 597 329 142
E-mail: pavlina.galikova@vsb.cz

Finanční manažer
Ing. Tamara Sanitráková
Tel.: +420 597 329 150
E-mail: tamara.sanitrakova@vsb.cz

Administrátor
Gabriela Bílková
Tel.: +420 597 329 020
E-mail: gabriela.bilkova@vsb.cz