slideslide

HORIZONT 2020

HORIZONT 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ je program podporující na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Program navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980.

Výzvy programu HORIZONT 2020 naleznete na následující stránce Evropské komise.

Vyhledávat výzvy je možné dle tématu. K nalezeným výzvám jsou pak přiloženy veškeré potřebné informace, směřování řešení dané problematiky, očekávaných dopadů projektů a o finanční alokaci na  výzvu.

Participant Identification Code (PIC) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je založen a ověřen Evropskou komisí.

 VŠB-TUO PIC: 999868144

LEAR: Mgr. Sylva Štefanišinová

Více informací o programu HORIZONT 2020 naleznete:

  • Český portál programu HORIZONT 2020 – aktuální informace – H2020 (cz)
  • Portál Evropské komise k programu HORIZON 2020 (en)
  • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev)Participant Portal (en)

Dokumenty ke stažení:

  • Výkladový slovník nejběžnějších pojmů v programu HORIZONT 2020 si můžete stáhnout zde.
  • Česko-anglický překlad nejpoužívanějších termínů H2020 je uveden zde
  • Publikaci Pravidla financování projektů H2020 je ke stažení zde
  • Publikaci HORIZONT 2020 – stručně o programu si můžete stáhnout zde