slideslide

Dotační výzvy a veřejné soutěže

 

Harmonogramy výzev:

Ukončené výzvy a veřejné soutěže:

 • Mezinárodní visegrádský fond, STRATEGICKÝ PROGRAM – uzávěrka 15.  dubna 2015
 • Akce Marie Curie-Skłodowské – RISE – uzávěrka: 28. dubna 2015
 • Mezinárodní visegrádský fond, Flagship projects – uzávěrka: 30. dubna 2015
 • Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) – uzávěrka: 4. května 2015
 • Central European Initiative – CEI/SEI – The CEI Cooperation Fund – uzávěrka: 20. května 2015
 • Česko – rakouské výzkumné projekty – uzávěrka: 29. května 2015
 • Central European Initiative – CEI/SEI – KEP AUSTRIA – uzávěrka: 1. června 2015
 • Mezinárodní visegrádský fond (Small Grants) – uzávěrka: 1. června 2015, 12:00 hod
 • Česko – argentinské výzkumné projekty – uzávěrka: 10. června 2015
 • Česko – polské výzkumné projekty – uzávěrka: 10. června 2015
 • EUREKA – VÝZVA PRO DUNAJSKÝ REGION – uzávěrka: koncept projektu: 30. dubna 2015; vlastní návrh projektu: 17. června 2015
 • Česko – francouzské výzkumné projekty – uzávěrka: 30. června 2015
 • Konkurz – Japan Society for the Promotion of Science Postdoktorská stipendia – uzávěrka: 30. června 2015
 • Výzva č. 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center, PO 2, OP VaVpI – uzávěrka: 30. června 2015
 • Výzva č. 9.3 – Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI – uzávěrka: 30. června 2015
 • Central European Initiative – CEI – uzávěrka 1. července 2015
 • START – Výzva pro Dunajský region – uzávěrka 8. července 2015
 • MŠMT vyhlásilo 5. veřejnou soutěž v Národním programu udržitelnosti I – uzávěrka: 10. července 2015
 • Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu DELTA – vyhlášení 13. července 2015
 • Česko – bavorské výzkumné projekty  –  uzávěrka: 24. července 2015
 • Možnost zapojit se do schématu Evropského parlamentu „MEP-Scientists Pairing Scheme 2015″ – uzávěrka 31. července 2015
 • 1. výzva Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE – uzávěrka: 31.července 2015
 • Mezinárodní visegrádský fond: Malé granty (Small Grants) – uzávěrka: 1. září 2015
 • Společná technologická iniciativa ECSEL- uzávěrka: 1. kolo 12. května 2015; 2. kolo 8. září 2015
 • Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) – uzávěrka: 10. září 2015
 • Mezinárodní visegrádský fond: Standartní granty (Standard Grants) – uzávěrka: 15. září 2015
 • KONTAKT II – Výzva k podání návzhů Česko-Izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu – uzávěrka: 15. září 2015
 • Výzkumný fond pro uhlí a ocel – Research Fund for Coal and Steel (RFCS) – uzávěrka: 15. září každoročně
 • EUROSTARS – uzávěrka: 17. září 2015
 • TA ČR – DELTA – 2. veřejná soutěž – uzávěrka: 30. září 2015
 • Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND – uzávěrka: 1. října 2015
 • NATO The Science for Peace and Security Programme – uzávěrka: 1. října 2015
 • Norské fondy: CZ07 – Projekty mobilit a stáže + projekty institucionální spolupráce – uzávěrka: 12. října 2015
 • OP Zaměstnanost – Výzva 013: Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu uzávěrka : 16. října 2015
 • Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II – uzávěrka: 16. října 2015
 • Program LIFE – uzávěrka: 30. října 2015
 • Mezinárodní visegrádský fond: Visegrad University Studies Grant (VUSG) – uzávěrka: 10. listopadu 2015
 • Mezinárodní visegrádský fond (Small Grants) – uzávěrka: 1 prosince 2015
 • Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 – 2020 2. veřejná soutěž – uzávěrka: 16. prosince 2015
 • Granty pro kulturní a neziskové organizace – uzávěrka: 31. prosince 2015
 • TA ČR Gama, třetí veřejná soutěž: tato výzva není pro VŠB-TUO relevantní (tzn. není možné se do ní hlásit), neboť univerzita již jeden projekt získala v první veřejné soutěži a bude jej realizovat do roku 2019.
 • TRIO 1. veřejná soutěž – uzávěrka: 15. ledna 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond Visegrádská stipendia (Visegrad Scholarship program – VSP) – uzávěrka 31. ledna 2016
 • SMART LOIRE VALLEY PROGRAMME – uzávěrka: 8. února 2016
 • Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST) – uzávěrka: 9. února 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond – Tchaiwanská stipendia – uzávěrka 15. února 2016
 • 5. výzva EUROSTARS – uzávěrka: 18. února 2016
 • OP VVV – Podpora excelentních výzkumných týmů – uzávěrka: prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu o 1 měsíc, z 22. ledna 2016 na 22. února 2016 
 • Interreg V-A  Česká republika – Polská republika  – uzávěrka: 6. prosince 2015 pro projektový záměr, ukončení přijímání projektových žádostí pro prioriní osu 3: 29. února 2016; pro prioritní osu 4: 7. března 2016.
 • ERA Fellowships – uzávěrka: 29. února 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond (Small Grants) – uzávěrka: 1. března 2016
 • Mezinárodní visegrátský fond (Standard Grants) – uzávěrka: 15. března 2016
 • Eureka – Penta – uzávěrka: 15. března 2016 v 17 hodin
 • OP VVV – Budování expertních kapacit – transfer technologií; POUZE JEDEN PROJEKT ZA UNIVERZITU, garant ing. Miroslav Neulinger – uzávěrka: 17. března 2016
 • GA ČR – Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu – uzávěrka 18. března 2016
 • ERASMUS+, klíčová akce 2 – Strategická partnerství – uzávěrka: 31. března 2016
 • TA ČR – EPSILON 2. veřejná soutěž – uzávěrka: 27. dubna 2016
 • Marie Skłodowska-Curie Actions – RISE – 2016 – uzávěrka: 28. dubna 2016
 • INCOMING (PEGASUS) Marie Sklodowska-Curie Fellowship – uzávěrka: 1. května 2016
 • OP Zaměstnanost 2014 – 2020: Výzva 061: Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu – uzávěrka: 2. května 2016
 • INTERREG EUROPE – uzávěrka: 13. května 2016
 • NATO – The Science for Peace and Security Programme – uzávěrka: 15. května 2016
 • Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia – Interreg V-A Česká republika – Polsko – uzávěrka: 16. května 2016 nebo 3. října 2016
 • INTERREG EUROPE – uzávěrka: 13. května 2016
 • NATO – The Science for Peace and Security Programme – uzávěrka: 15. května 2016
 • ​Central European Initiative (CEI) – STŘEDOEVROPSKÁ INICIATIVA (SEI) – uzávěrka: 23. května 2016
 • EUREKA – EUROGIA2020 pro oblast mikro a nanoelektroniky – uzávěrka: 23. května 2016
 • Green Talents – uzávěrka: 24. května 2016
 • EUREKA – CELTIC-PLUS pro oblast telekomunikací, nových médií, internetu atp. – uzávěrka: 25. května 2016
 • Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 – uzávěrka: 30. května 2016
 • MŠMT – MOBILITY – NĚMECKO – uzávěrka: 31. května 2016
 • Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018 – uzávěrka: 31. května 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond (Small Grants) – uzávěrka: 1. června 2016
 • OP VVV – Výzkumné infrastruktury; výzva je relevantní pouze pro Centrum excelence IT4Innovations – uzávěrka 2. června 2016
 • Interreg CENTRAL EUROPE – uzávěrka: 23. června 2016
 • Central European Initiative – CEI – uzávěrka: 27. června 2016
 • OP VVV – Výzva Excelentní výzkum (02_16_019) – uzávěrka: 1. kola posunuta z 10. června na 30. června 2016
 • Mobility ČR – Francie – uzávěrka: 30. června 2016
 • Ministerstvo zdravotnictví – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 – uzávěrka: 30. června 2016
 • TA ČR Delta – 3. veřejná soutěž – uzávěrka: 20. července 2016
 • OP VVV – projekty zaměřené na bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy
  • ESF výzva pro vysoké školy – neinvestiční projekt na rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů; POUZE JEDEN PROJEKT ZA UNIVERZITU, garant prof. Petr Noskievič, administrativní podpora Ing. Richard Sladký – uzávěrka: 30. srpna 2016
  • ERDF výzva pro vysoké školy – investiční projekty navázané na ESF výzvu pro vysoké školy – uzávěrka: 31. srpna 2016
  • Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů – neinvestiční projekty na rozvoj doktorských studijních programů: uzávěrka 2. září 2016
  • Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace – investiční projekty navázané na neinvestiční aktivity výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ – uzávěrka 1. září 2016
 • ERC Advanced Grants – uzávěrka: 1. září 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond – Visegrádský grant (Small Grant) – uzávěrka: 1. září 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond – Visegrádský grant (Standard Grants) – uzávěrka: 1. září 2016
 • H2020: MSCA Individual Fellowships – uzávěrka: 14. září 2016
 • Spolupráce mezi MŠMT a US National Science Foundation v programu PIRE – uzávěrka: 14. září 2016
 • Program LIFE
 • Výzkumný fond pro uhlí a ocel – Research Fund for Coal and Steel (RFCS) – uzávěrka: 15. září 2016
 • Multilateral Scientific and Technological Cooperation Projects in the Danube Region – uzávěrka: 30. září 2016
 • Eurostars 2 – uzávěrka: 15. září 2016
 • Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia – Interreg V-A Česká republika – Polsko – uzávěrka: 3. října 2016
 • Veřejná soutěž programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR – uzávěrka: 4. října 2016
 • Veřejná soutěž programu INTER-EXCELLENCE, Podprogramu INTER-TRANSFER – uzávěrka: 4. října 2016
 • Veřejná soutěž programu INTER-EXCELLENCE, Podprogramu INTER-INFORM – uzávěrka: 4. října 2016
 • H2020: Era Chairs – uzávěrka: 5. října 2016
 • Veřejná soutěž – INTER-EXCELLENCE, Podprogram INTER-COST – uzávěrka: 31. října 2016
 • Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, Podprogram INTER-ACTION – uzávěrka: 31. října 2016
 • LIFE – uzávěrky: viz detail
 • Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Prioritní osa č. 1 – Využití inovačního potenciálu – uzávěrka: 25. července 2016 – prodlouženo do 31. října 2016
 • H2020: EU Prize for Women Innovators – uzávěrka: 3. listopadu 2016
 • Visegrad University Studies Grant (VUSG) – uzávěrka: 10. listopadu 2016
 • H2020: Teaming Phase 1 – uzávěrka: 15. listopadu 2016
 • H2020: Twinning – uzávěrka: 15. listopadu 2016
 • Horizont 2020: Teaming Phase 1 – uzávěrka: 15. listopadu 2016
 • BETA2_TAČR – veřejná zakázka – uzávěrka 21. listopadu 2016
 • TRIO (Ministrestvo průmyslu a obchodu) – 2. veřejná soutěž – uzávěrka 30. listopadu 2016
 • Česko‐čínská spolupráce – uzávěrka 30. listopadu 2016
 • Post-doctoral Research Aid Latvia – uzávěrka 30. listopadu 2016
 • OP Zaměstnanost 2014 – 2020: Výzva 124: Podpora inovačního prostředí – uzávěrka: 30. listopadu 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond Visegrádský grant (Standard Grant) – uzávěrka: 1. prosince 2016
 • Mezinárodní visegrádský fond Visegrádský grant (SMALL Grant) – uzávěrka: 1. prosince 2016
 • OP Životní prostředí, výzva č. 39: zateplení stávajících veřejných budov – uzávěrka: 20. prosince 2016
 • Krátkodobé nebo jednorázové bilaterální akce – Island, Lichtenštejnsko, Norsko – uzávěrka: 31. prosince 2016 (nebo do vyčerpání prostředků) – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA!
 • Švýcarsko-česká spolupráce – Švýcarské fondy Valorizační grant (VG) a Konferenční grant (CG) –  uzávěrka: 31. prosince 2016
 • EUREKA NETWORK PROJECTS – výzva je otevřená po celý rok
 • Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v Česko-norském výzkumném programu – Výzva pro podávání návrhů 2016 “Opatření B” – uzávěrka: 20. ledna 2017
 • MSCA: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) – uzávěrka: 31. ledna 2017
 • Mezinárodní visegrádský fond: STIPENDIJNÍ PROGRAM (SCHOLARSHIPS) – uzávěrka: 31. ledna 2017
 • NEURON IMPULS 2017 – uzávěrka: 31. března 2017
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko na rok 2017  – uzávěrka: PO 3 – Projektový záměr do 1. dubna 2017, projektová žádost do 15. června 2017. PO 4 – Projektový záměr do 28. února 2017, projektová žádost do 15. května 2017
 • OP PIK – Výzva I programu podpory Inovační vouchery – průběžná výzva, nejpozději do 31. května 2017
 • PROGRAM NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI INTER-EXCELLENCE, Podprogram INTER-ACTION (RUSKÁ FEDERACE) – uzávěrka: 16. srpna 2017
 • VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-BAVORSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2018-2020 – uzávěrka: 31. srpna 2017, 14 hodin
 • JAPONSKO – Nadace Matsumae International Foundation (MIF) – postdoktorandská stipendia uzávěrka: 31. srpna 2017
 • Program LIFE (Evropská komise) – uzávěrka: 7. – 14. září 2017 (dle typu projektu)
 • MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS – uzávěrka: 14. září 2017, 17:00 hod
 • Canon – Research Fellowships – uzávěrka: 15. září 2017
 • Program Coal and Steel – uzávěrka: 19. září 2017
 • Ta ČR – ÉTA 1. veřejná soutěž – uzávěrka – 27. září 2017
 • NATO SPS programme – uzávěrka: 1. října 2017
 • Program na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – INTER-EXCELLENCE, Podprogram INTER-EUREKA (LTE) – uzávěrka: 19. října 2017
 • EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment – uzávěrka: stručný popis do 1. srpna 2017, plné žádosti do 1. listopadu 2017
 • Program AKTION Česká republika – Rakousko – uzávěrka: 30. listopadu 2017
 • Visegrad Fund – Visegrad Grants – uzávěrka: do 1. prosince 2017
 • Visegrad Fund – Visegrad University Studies Grants – EaP – uzávěrka: 1. prosince 2017
 • International Cooperation in Education and Research The Central, Eastern and South Eastern European Region – uzávěrka: 29. prosince 2017
 • TA ČR – THÉTA, 1. veřejná soutěž – uzávěrka: 9. ledna 2018
 • Eurostars – 2; 9. výzva – uzávěrka: 1. března 2018
 • Mezinárodní visegrádský fond – STIPENDIJNÍ PROGRAM (SCHOLARSHIPS) – uzávěrka: 15. března 2018
 • Mobility – Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů 2019-2020 – uzávěrka:​ 30. dubna 2018
 • OP VVV -Teaming II – 1. kolo do 15. listopadu 2018 do 14 hod., 2. kolo – 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejněním výsledků výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. května 2019 do 14 hod.
 • Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION LTAUSA18 – uzávěrka: 30. dubna 2018