slideslideslide

O nás

Centrum podpory inovací (CPI) je vysokoškolským pracovištěm VŠB-TUO, jehož činnost je zaměřena do následujících oblastí:

  • zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů, zejména pak financovaných z evropských dotací. CPI vyhledává dotační příležitosti, podílí se na přípravě a realizaci projektů, koordinuje včetně koordinace jejich efektivního řízení;
  • podpora komercializace vybraného know-how univerzity, a to zejména prostřednictvím uplatňování práv k duševnímu vlastnictví a podporou aktivit na poli inovačního podnikání. V rámci této činnosti CPI provozuje Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO;
  • koordinace podpory popularizace vědy a výzkumu ve prospěch VŠB-TUO. V této souvislosti vykonává CPI funkci Regionálního koordinátora podpory technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji.

CPI spolupracuje s fakultami a útvary VŠB-TUO, jinými vysokými školami, vědeckými institucemi a dalšími organizacemi či právnickými osobami v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.

Mezi úspěchy CPI lze zařadit přípravu a schválení megaprojektu IT4Innovations (dotační oblast), přidělení role skautů v rámci běžícího Czech Ekosystému (podpora inovačního podnikání) či provozování licence Kids and Science (podpora zájmu žáků o techniku).

CPI VŠB-TUO je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

Centrum podpory inovací je organizačně rozčleněno na Centrum projektové podpory a útvar Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.

Organizační struktura:

 

 

Content item