slideslideslide

2018

Odborný seminář Bezpečnostní výzkum pro 21.století

16. 1. 2018

 

Content item

Cílem semináře byla podpora vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) v oblasti bezpečnostního výzkumu. Účastníci se seznámili jak se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, tak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

 

 


Apple Juice Meeting – LinkedIn a trocha recruitmentu 

16. 1. 2018

Content item

Na prvním Apple Juice Meetingu v roce 2018 nás Jan Fojtů seznámil se sociální sítí LinkedIn. Řekl jaké existují verze LinkedInu a proč si kterou vybrat, co se vyplatí a nevyplatí vyhledávat/zadávat a proč, jak fungují kampaně na LinkedInu, jak se dají nastavit a kolik stojí, co je to SSI Index, jak funguje rozšíření Chrome extensions a mnoho dalších užitečných informací.

Dalším tématem, kterému se Honza věnoval, byl recruitment. V této oblasti jsme se dozvěděli jaké existují strategie recruitmentu, databáze, kolik lidí je potřeba oslovit i jak provádět recyklace kandidátů.

 


Odborný seminář HORIZONT 2020 a nástroje EIC na podporu inovací a inovátorů

30. 1. 2018

Content item

Cílem dalšího semináře k rámcovému programu Horizont 2020 bylo seznámení se změnami, které souvisí se zahájením činnosti Evropské rady pro inovace (EIC). Pracovní program EIC pilot na léta 2018-2020, který byl představen, v sobě nově koncentroval nástroje na podporu průlomových inovací vytvářejících tržní příležitosti, jako jsou SME InstrumentFast Track to Innovation či FET Open. Stěžejním tématem byla příprava nové verze projektové žádosti do SME Instrumentu. Dalším tématem bylo praktické představení Fast Track to Innovation, na který mohou dosáhnout i velké podniky, či nástroje FET Open, který by mohl zaujmout zejména nadějné vědecké týmy.