slideslideslide

2017

2017

2017


Apple Juice Meeting: Remarketing jako jedna z nejúčinnějších forem PPC reklamy

15. 2. 2017

Content item

Návštěvníci se naučili, jak připravit kampaně jednoduše a co nejefektivněji.

Tentokrát jsme pozvali zkušeného Jakuba Herrmanna. Jakub je freelancer a na PPC reklamu (Adwords, Sklik a Facebook) se specializuje od roku 2014. Pomáhá lovit zákazníky menším a středním firmám na internetu a je certifikovaným partnerem Google. Jeho hlavní činností je pomáhat optimalizovat náklady a zvyšovat zisky firmám z online reklam.
Vstupné 100 Kč.

 


 

Green Light Startup Show

23. 2. 2017

Content item

Nové podnikatelské nápady bylo možné už po čtvrté vidět na finální Startup Show, která je vyvrcholením programu na podporu podnikání Green Light. Akcelerační program běží od listopadu a pořádá jej VŠB – Technická univerzita Ostrava. Partnersky se do něj zapojily i Ostravská univerzita, Vysoká škola podnikání a práva a Slezská univerzita. Hlavními partnery se stali SDE Software Solutions a Moravskoslezský kraj. Na finální Startup Show se utkalo celkem 11 nejlepších nápadů. Vítězem tohoto ročníku se stal cyklostan TIKE a svítící kapalina ChemLight.

 


 

Hackathon: Interaktivní vizualizace dat

3.- 4. 3. 2017

Content item

Společně s firmou profiq jsme připravili v pořadí již 6. hackathon.

Tématem březnového klání byla „Interaktivní vizualizace dat“. Zaměřili jsme se na tvorbu aplikací

využívajících otevřená data a knihovny pro jejich vizualizaci a interakci.

Účastníci se mohli těšit na zkušené mentory z IT businessu a mohli se tak přiučit od těch nejlepších.

Registrace nebyla podmíněna žádnou odborností, na místě byli k ruce zkušení mentoři.

Hlásit se mohli jednotlivci i předem domluvené týmy. Programátoři, vývojáři, grafici a všichni ti, které IT prostě baví!

Výhercem se  stal tříčlenný tým The Jailers ve složení Kristýna Nogolová, Adam Havelka a Daniel Knotek. Tým vytvořil aplikaci pro čtenáře knih, která sleduje například to, kolik knih přečtete a srovná vás s ostatními uživateli. Podle vašeho skóre tak můžete být „knižní barbar“ nebo naopak „vymetač knihkupectví“.

 


 

Seminář pro malé a střední podniky „SME Instrument“

3.- 4. 3. 2017

 

Content item

Bezplatný seminář na podporu malých a středních podniků (SME Instrument), díky kterému mohou podnikatelé získát nejen finanční prostředky na rozvoj inovací, jejich zavedení na trh,ale také podporu špičkových mentorů a expertů.
Evropský rámcový program podpory výzkumu a inovací Horizont 2020 poprvé v historii umožňuje čerpat prostředky pro jednotlivé firmy bez potřeby mezinárodních konsorcií, a to formou nástroje pro malé a střední podniky (SME Instrument), které chtějí posunout své inovativní nápady a proměnit je v nové produkty a služby.

 

 


 

Apple Juice Meeting: „ Ochranná známka a kdy je dobré ji mít“

11. 5. 2017

 

Content item

Návštěvníci se dozvěděli, co se skrývá pod pojmem ochranná známka, kdo ji může získat, za jakých podmínek a kolik je to bude stát.

Mluvilo se o tom, proč si chránit firemní logo či značku ochrannou známkou, jak si správně podat přihlášku i o tom, jaká práva  a povinnosti z toho pro vlastníka plynou.

Jaké označení je vůbec způsobilé být zapsáno jako ochranná známka do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví? Vše doplněno o příklady zamítnutých a zveřejněných ochranných známek.

Seminářem provázela Mgr. Zuzana de Korver z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, která se dlouhodobě specializuje na oblast práv na označení a na řízení v oblasti ochranných známek.

 


 

Opět běháme s CPI

13. 6. 2017

Content item

Ve středu 13.6. proběhl v blízkosti Porubské Myslivny 2. ročník závodu Běháme s CPI.

Připraveny byly opět dvě tratě o délce 10 km a 5 km. Loňská trasa se velmi osvědčila, proto zůstala stejná i letos. Závod byl zahájen v 16:30, zajištěno bylo také občetstvení závodníků a jelikož nám počasí přálo, došlo i na opékání špekáčků.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na další vydařený ročník.

 

 


 

Seminář „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“

14. 6. 2017

 

Content item

14. 6. proběhl v Podnikatelském inkubátoru seminář s názvem „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“. Ten navazoval na úspěch prvního dubnového semináře „SME Instrument“ a tentokrát se zájemci dozvěděli praktické informace o předložení projektu prostřednictvím Participant Portal a podrobnosti o způsobu hodnocení projektů. Opět byly představeny důležité tipy a triky, jak uspět se svou žádostí na základě častých doporučení mezinárodních hodnotitelů.

 

 


 

Ergonomie pro práci v kanceláři

18. 7. 2017

 

Content item

V úterý 18. července jsme se měli možnost procvičit při zajímavém a praktickém workshopu ergonomie.

Workshop byl zaměřen pro profese, které tráví většinu pracovní doby v kanceláři u PC. V rámci společného setkání nás ergoterapeutka Bc. Tereza Fialová seznámíte se zásadami správného sedu, výběrem vhodné židle, či pomůcek pro odlehčení sedu, nastavením správné výšky stolu i monitoru, umístěním myši a také s kompenzačními mechanizmy a sadou jednoduchých protahovacích cviků.

 

 


 

Apple Juice Meeting: E-mailing

22. 8. 2017

 

Content item

Zorganizovali jsme pro vás další Apple Juice Meeting, o tom jak rozesílat osobní e-mailové kampaně a mnoho další praktických informací nás naučil Filip Štroch, který je v této oblasti skutečný odborník.

Seminář byl zaměřen na téma e-mailových kampaní, které se na zákládě chování zákazníků mohou spouštět automaticky. Na praktických příkladech jsme si ukázali proč je mailing stále nejrentabilnějším kanálem, jak ho zakomponovat do digitální strategie a jakým nejčastějším chybám se vyvarovat.

Filip řídí projekty v digitální agentuře Dva Mluvčí, kde se starají o kampaně pro značky jako je Bushman, Veolia nebo Tesla. Tvoří strategie, obsah a správu digitálních kanálů ve firmách v Česku i zahraničí. Věnuje se výzkumu B2B marketingu a automatizace a vede semináře strategického managementu a marketingu.

 


 

Konzultační den 2 GREEN LIGHT Start

29. 8. 2017

 

Content item

Pro ty, kteří nosí v hlavě podnikatelský nápad, ale ne a ne jej pořádně rozběhnout, jsme připravili konzultační den, kde zájemci mohli probrat se zkušenými mentory z Centra podpory inovací své nápady.

GREEN LIGHT Start je nový šestiměsíční program, který je určen pro úplné podnikatelské nováčky. Ve Startu vám poskytneme pomoc a vedení a nasměrujeme vás na cestě od nápadu k produktu nebo službě ověřené zákazníky. Náplní programu je zejména individuální mentoring a koučink, ve kterém se společně zaměříme především na tyto oblasti:

 • Motivace
 • Talent a týmová práce
 • Vize
 • Zákazníci
 • Potřeby
 • Řešení/produkt/služba

Více o programu GREEN LIGHT Start na greenlight.vsb.cz

 


 

Seminář – Marketing vědy a výzkumu

15. 9. 2017

Content item

Hostem našeho semináře Marketing vědy a výzkumu byla PhDr. Lenka Mynářová, která nás naučila jak se dělá marketing v oblasti vědy a výzkumu.

 

 

 

 


 

Chytřejší kraj – mezinárodní konference a Brokerage Event 2017

5. 10. 2017

 

Content item

Na půdě VŠB-TUO se konala mezinárodní konverence Chytřejší kraj. Dozvědět jste se mohli jak se daří Moravskoslezskému kraji na cestě za Chytrým regionem?

Kromě samotné konference byly na programu také exkurze do výzkumných center VŠB-TUO a dvoustranná (B2B) jednání.

 


Seminář na téma Autorské právo s JUDr. Adélou Faladovou

10. 10. 2017

Content item

V rámci semináře byli účastnici seznámeni s:

 • úvodem do autorského práva,
 • autorským právem a jeho použitím v praxi škol,
 • autorským právem a graduačními pracemi,
 • autorským právem a průmyslovými právy jako jsou ochranné známky a průmyslové vzory (rozdíly mezi tím, zda může být ochranná známka autorským dílem a jak pak k tomu přistupovat apod.),
 • autorským právem a zveřejňováním materiálů na internetu,
 • vymáháním autorského práva soudní cestou (např. prokazování u soudu apod.).

Přednášející byla JUDr. Adéla Faladová, zástupkyně ředitele odboru autorského práva, Ministerstva kultury ČR.

Kontaktní osoba: Ing. Nikolas Mucha, Ph.D.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu EXCELENCE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NA VŠB-TECHNICKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVA (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000648). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

Startupová séna od A do Z

Content item16. 10. 2017

V rámci Kariérního týdne, jste měli možnost navštívit přednášku  zkušeného investora, p. Michael Broda.

Michael Broda MSc., MBA – vedl společnost CE Wood, kde řídil přes 5000 zaměstnanců. Je zakladatelem a současným předsedou dozorčí rady investiční skupiny Delta Capital, a.s., věnuje se projektům v oblasti managementu buy-out, buy-in. Aktivně řídí Delta Ventures, která se zaměřuje na investice do startupů. Má praxi ve finančním odvětví (bankovnictví, deriváty, asset management), krizovém řízení, řízení lidí a vyrovnávacích procesech. Aktuálně pracuje na rozjezdu několika start-up projektů. Je vedoucí osobou pro investice v rámci licence investičních společností udělené Českou národní bankou.

Téma:„Startupová scéna od A do Z“.
Michael Broda představil životní cyklus startupů, od nápadu až k jejich realizaci, upozornil na rizika, kterým můžete čelit v začátcích vlastního podnikání. Padla i doporučení, jak předejít zneužití vašeho nápadu na startup nebo jak získat investora. O těchto tématech Michael Broda promluvil způsobem, který nelze načíst ze studijních materiálů. Jsou to zkušenosti z mnohých úspěchů, ale také pádů, kterými si při vlastní cestě podnikání osobně prošel.

 


 

Přednáška „Peníze, nebo život?“

14. 11. 2017

Content item

V rámci celorepublikové akce „Týden podnikání“ jsme měli příležitost zajít na přednášku o moderních způsobech podnikání, kterou vás provedli spisovatel a propagátor svobodnějšího a zodpovědnějšího podnikání Tomáš Hajzler a úspěšný podnikatel a filantrop Martin Hausenblas.

Přednášky se soustředily na otázku „Čemu a jak dát přednost aneb Dobrý život“ tak, jak ho popsal Aristoteles.

 


 

Apple Juice Meeting: Sloganistika

15. 11. 2017

Content item

Další ze série pravidelných Apple Juice meetingů byl na témá Sloganistika pod taktovkou Ing. Lenky Papřokové. Účastníci si poslechli, jak vzniká profesionální název či slogan, nač musí sloganista při práci myslet a další zajímavé a cenné rady k vymýšlení vlastních názvů a sloganů.

 

 


 

Hackathon na téma „2D hra s prvky umělé inteligence“

3. – 4. 11. 2017

Content item

Máme za sebou již 7.ročních oblíbeného Hackathonu, který byl tentokrát na téma „2D hra s prvky IA“.

Již tradičně akci zastřešila firma Profiq a její zkušená mentoři. 7 týmů bojovalo nepřetržitě 24 hodin. Vítězem se stal tým Tulipáni, kterým gratulujeme.

 

 


Vzdělávací kurz – Marketingintelligence, roadmapping, rešerše stavu konkurence

1. 12 2017

 

Content item

Opět nás navštívila marketingová odbornice PhDr. Lenka Mynářová, tentokrát na téma Marketingintelligence, roadmapping, rešerše stavu konkurence.

 

 

 

 

 

 


Vánoční sbírka – pro oddělení dětské neurologie FNO

1. – 15. 12 2017

Content item

Byli jste někdy jako malí v nemocnici? Zážitek to asi nebyl nijak veselý, viďte? Rozhodli jsme se proto zpříjemnit pobyt dětem na oddělení Dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava a uspořádali pro ně vánoční sbírku.

Dětem jsme předali spousty dárků (výtvarné, tvořité a kreativní sady, výtvarné potřeby, vzdělávací hry a mnoho dalšího).