slideslideslide

2017

Apple Juice Meeting: Remarketing jako jedna z nejúčinnějších forem PPC reklamy

15. 2. 2017

Content item

Návštěvníci se naučili, jak připravit kampaně jednoduše a co nejefektivněji.

Tentokrát jsme pozvali zkušeného Jakuba Herrmanna. Jakub je freelancer a na PPC reklamu (Adwords, Sklik a Facebook) se specializuje od roku 2014. Pomáhá lovit zákazníky menším a středním firmám na internetu a je certifikovaným partnerem Google. Jeho hlavní činností je pomáhat optimalizovat náklady a zvyšovat zisky firmám z online reklam.
Vstupné 100 Kč.

 


 

Green Light Startup Show

23. 2. 2017

Content item

Nové podnikatelské nápady bylo možné už po čtvrté vidět na finální Startup Show, která je vyvrcholením programu na podporu podnikání Green Light. Akcelerační program běží od listopadu a pořádá jej VŠB – Technická univerzita Ostrava. Partnersky se do něj zapojily i Ostravská univerzita, Vysoká škola podnikání a práva a Slezská univerzita. Hlavními partnery se stali SDE Software Solutions a Moravskoslezský kraj. Na finální Startup Show se utkalo celkem 11 nejlepších nápadů. Vítězem tohoto ročníku se stal cyklostan TIKE a svítící kapalina ChemLight.

 


 

Hackathon: Interaktivní vizualizace dat

3.- 4. 3. 2017

Content item

Společně s firmou profiq jsme připravili v pořadí již 6. hackathon.

Tématem březnového klání byla „Interaktivní vizualizace dat“. Zaměřili jsme se na tvorbu aplikací

využívajících otevřená data a knihovny pro jejich vizualizaci a interakci.

Účastníci se mohli těšit na zkušené mentory z IT businessu a mohli se tak přiučit od těch nejlepších.

Registrace nebyla podmíněna žádnou odborností, na místě byli k ruce zkušení mentoři.

Hlásit se mohli jednotlivci i předem domluvené týmy. Programátoři, vývojáři, grafici a všichni ti, které IT prostě baví!

Výhercem se  stal tříčlenný tým The Jailers ve složení Kristýna Nogolová, Adam Havelka a Daniel Knotek. Tým vytvořil aplikaci pro čtenáře knih, která sleduje například to, kolik knih přečtete a srovná vás s ostatními uživateli. Podle vašeho skóre tak můžete být „knižní barbar“ nebo naopak „vymetač knihkupectví“.

 


 

Seminář pro malé a střední podniky „SME Instrument“

3.- 4. 3. 2017

 

Content item

Bezplatný seminář na podporu malých a středních podniků (SME Instrument), díky kterému mohou podnikatelé získát nejen finanční prostředky na rozvoj inovací, jejich zavedení na trh,ale také podporu špičkových mentorů a expertů.
Evropský rámcový program podpory výzkumu a inovací Horizont 2020 poprvé v historii umožňuje čerpat prostředky pro jednotlivé firmy bez potřeby mezinárodních konsorcií, a to formou nástroje pro malé a střední podniky (SME Instrument), které chtějí posunout své inovativní nápady a proměnit je v nové produkty a služby.

 

 


 

Apple Juice Meeting: „ Ochranná známka a kdy je dobré ji mít“

11. 5. 2017

 

Content item

Návštěvníci se dozvěděli, co se skrývá pod pojmem ochranná známka, kdo ji může získat, za jakých podmínek a kolik je to bude stát.

Mluvilo se o tom, proč si chránit firemní logo či značku ochrannou známkou, jak si správně podat přihlášku i o tom, jaká práva  a povinnosti z toho pro vlastníka plynou.

Jaké označení je vůbec způsobilé být zapsáno jako ochranná známka do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví? Vše doplněno o příklady zamítnutých a zveřejněných ochranných známek.

Seminářem provázela Mgr. Zuzana de Korver z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, která se dlouhodobě specializuje na oblast práv na označení a na řízení v oblasti ochranných známek.

 


 

Opět běháme s CPI

13. 6. 2017

Content item

Ve středu 13.6. proběhl v blízkosti Porubské Myslivny 2. ročník závodu Běháme s CPI.

Připraveny byly opět dvě tratě o délce 10 km a 5 km. Loňská trasa se velmi osvědčila, proto zůstala stejná i letos. Závod byl zahájen v 16:30, zajištěno bylo také občetstvení závodníků a jelikož nám počasí přálo, došlo i na opékání špekáčků.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na další vydařený ročník.

 

 


 

Seminář „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“

14. 6. 2017

 

Content item

14. 6. proběhl v Podnikatelském inkubátoru seminář s názvem „Nástroj pro malé a střední podniky – příprava žádosti a její hodnocení“. Ten navazoval na úspěch prvního dubnového semináře „SME Instrument“ a tentokrát se zájemci dozvěděli praktické informace o předložení projektu prostřednictvím Participant Portal a podrobnosti o způsobu hodnocení projektů. Opět byly představeny důležité tipy a triky, jak uspět se svou žádostí na základě častých doporučení mezinárodních hodnotitelů.

 

 


 

Ergonomie pro práci v kanceláři

18. 7. 2017

 

Content item

V úterý 18. července jsme se měli možnost procvičit při zajímavém a praktickém workshopu ergonomie.

Workshop byl zaměřen pro profese, které tráví většinu pracovní doby v kanceláři u PC. V rámci společného setkání nás ergoterapeutka Bc. Tereza Fialová seznámíte se zásadami správného sedu, výběrem vhodné židle, či pomůcek pro odlehčení sedu, nastavením správné výšky stolu i monitoru, umístěním myši a také s kompenzačními mechanizmy a sadou jednoduchých protahovacích cviků.